Elektromechanik

Elektromechanik to specjalista, który zajmuje się wykonaniem, obsługą, konserwacją oraz naprawą urządzeń elektrycznych stosowanych w różnych gałęziach gospodarki

 

Nauka odbywa się w Zespole Szkół w Sosnowcu i trwa 3 lata. W jej trakcie odbywają się zajęcia teoretyczne z przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych takich jak: elektrotechnika i elektronika, urządzenia elektryczne, maszyny elektryczne, działalność gospodarcza w branży elektrycznej, język obcy w branży elektrycznej i zajęcia praktyczne w Centrum Kształcenia Praktycznego w Mysłowicach oraz u autoryzowanych dealerów samochodów osobowych.

 

 

Kwalifikacja EE.4. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń elektrycznych

 

Cele kształcenia w zawodzie elektromechanik:

  • montowanie i uruchamianie maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej,
  • ocenianie stanu technicznego maszyn i urządzeń elektrycznych po montażu na podstawie wymiarów,
  • montowanie układów sterowania, regulacji i zabezpieczeń maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej.

 

Kształcenie praktyczne odbywa się w placówkach kształcenia praktycznego.

  

Elektromechanik zwany inaczej elektrykiem samochodowym zajmuje się montażem, kontrolą i naprawą układów elektrycznych w samochodach. Produkowane obecnie auta zawierają wiele takich układów, często bardzo skomplikowanych, dlatego praca elektromechanika wymaga dużej wiedzy i umiejętności. Podstawowe zadania tego fachowca to praca przy urządzeniach odpowiedzialnych za sterowanie, zabezpieczanie i sygnalizację w samochodzie.

 


Zapisz się