Gimnazjum dla Dorosłych

Gimnazjum dla Dorosłych

 

Uczniowie w naszym gimnazjum od pierwszej klasy są objęci troskliwą opieką dydaktyczną i wychowawczą a nauczanie odbywa się w przyjaznej i twórczej atmosferze. Niewątpliwa zaletą szkoły są mało liczne klasy. Niewielka liczba uczniów w klasie zapewnia bezpośredni i ciągły kontakt z nauczycielem i możliwość indywidualizacji procesu nauczania. Nasi uczniowie odbywają przyuczenie do zawodu w ramach współpracy z Ochotniczym Hufcem Pracy.

Nauka trwa trzy lata, każdy tydzień nauki to trzy dni poświęcone na doskonalenie wiedzy z ogólnokształccych przedmiotów oraz dwa dni na praktykę zawodową u renomowanych pracodawców, takich jak: Szfranowy Dwór, Czarci Młyn, dealerzy samochodowi na terenie Sosnowca, Będzina i Dąbrowy Górniczej, zakłady fryzjerskie itp.

 

Zapisz się