Informacje o wirusie

Choroba koronawirusowa (COVID-19) to choroba zakaźna wywoływana przez nowo odkrytego koronawirusa.
U większości osób, które zachorują na COVID-19, wystąpią objawy o łagodnym lub umiarkowanym nasileniu. Takie osoby wyzdrowieją bez specjalnego leczenia.
 
Wirus wywołujący COVID-19 jest przenoszony głównie przez kropelki, które wydzielają się, gdy osoba zarażona kaszle, kicha i wydycha powietrze. Kropelki te są zbyt ciężkie, aby unosić się w powietrzu, dlatego szybko opadają na podłogi i powierzchnie.
Do zakażenia poprzez wdychanie wirusa może dojść wtedy, gdy w pobliżu znajduje się osoba chorująca na COVID-19 lub poprzez dotknięcie skażonej powierzchni, a następnie oczu, nosa lub ust.
 
Każdy przypadek COVID-19 ma indywidualny przebieg. U większości zarażonych osób rozwiną się objawy o łagodnym lub umiarkowanym nasileniu. Takie osoby wyzdrowieją bez konieczności hospitalizacji.
 

 
Najczęściej występujące objawy:
gorączka
suchy kaszel
zmęczenie
 
Rzadziej występujące objawy:
ból mięśni
ból gardła
biegunka
zapalenie spojówek
ból głowy
utrata smaku lub węchu
wysypka skórna lub przebarwienia palców u rąk i stóp.
 
Chroń siebie i osoby w Twoim środowisku, poznając fakty i podejmując odpowiednie środki ostrożności. Postępuj zgodnie z zaleceniami lokalnej stacji sanitarno-epidemiologicznej.
 

 
Aby zapobiec rozprzestrzenianiu się COVID-19:
Często myj ręce. Używaj wody z mydłem i środka dezynfekującego na bazie alkoholu.
Zachowaj bezpieczną odległość od osób kaszlących i kichających.
Noś maskę, gdy zachowanie odległości nie jest możliwe.
Nie dotykaj oczu, nosa ani ust.
Gdy kaszlesz lub kichasz, zakrywaj nos i usta wewnętrzną stroną łokcia lub chusteczką.
Jeśli źle się czujesz, zostań w domu.
Jeśli masz gorączkę, kaszel i trudności z oddychaniem, skontaktuj się z lekarzem.
 
Zadzwoń z wyprzedzeniem do świadczeniodawcy, aby szybko uzyskać skierowanie do właściwej placówki medycznej. Zapewni Ci to ochronę i zapobiegnie rozprzestrzenianiu się wirusów i innych czynników zakaźnych.
 
Maski
 
Maski mogą pomóc w zapobieganiu przenoszeniu wirusów z osoby noszącej maskę na inne. Same maski nie chronią przed COVID-19 – należy także zachowywać odległość od innych osób i dbać o higienę rąk. Postępuj zgodnie z zaleceniami lokalnej stacji sanitarno-epidemiologicznej.