Konferencja doradców zawodowych

23.05.2018

"Co warunkuje sukces na rynku pracy"? - pod takim hasłem odbyła się w naszej szkole w dniu 21.05.2018r.

KONFERENCJA DORADCÓW ZAWODOWYCH. Warsztaty poprowadziła Bogusława Bębnik z Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Pani Magdalena Gątkiewicz z Powiatowego Urzędu Pracy w Sosnowcu przedstawiła zebranym Barometr zawodów. Dyrektor szkoły - Agnieszka Olszowy zaprezentowała naszą ofertę edukacyjną. Gościliśmy również dyr.Poradni Psychologiczno Pedagogicznej nr 1 w Sosnowcu - p.Martę Miklasińską oraz dyr. Centrum Doskonalenia Nauczycieli - p.Dorotę Szewczyk oraz przedstawicielki Punktu Pośrednictwa Pracy OHP. Dziękujemy p. Jolancie Łebek - koordynatorowi doradców zawodowych za umożliwienie nam zorganizowania tak cennego spotkania!!!