Matura 2018

Lista tematów prezentacji na ustny egzamin maturalny z języka polskiego w roku szkolnym 2017/2018

 

Dotyczy absolwentów kończących Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w kwietniu 2014 i wcześniej.

 

I. LITERATURA

 1. Przedstaw sposoby ujęcia motywu niezawinionego cierpienia na podstawie analizy wybranych utworów literackich.
 2. Odwołując się do analizy wybranych przykładów zaprezentuj różne funkcje tytułu i motta w dziełach literackich.
 3. Różnorodność obrazów i ocen społeczeństwa polskiego w literaturze. Omów temat, odwołując się do analizy wybranych przykładów.
 4. Idealiści i marzyciele jako bohaterowie literaccy. Przedstaw ich kreacje, analizując wybrane przykłady utworów.
 5. Pokora i bunt jako dominujące postawy człowieka wobec Boga. Omów temat, analizując wybrane przykłady z różnych epok literackich.

 

II. ZWIĄZKI LITERATURY Z INNYMI DZIEDZINAMI SZTUKI

 1. Obraz gór w literaturze i malarstwie. Omów na podstawie wybranych przykładów.
 2. Postacie historyczne w literaturze i filmie. Zaprezentuj sposób ich przedstawienia, analizując wybrane przykłady.
 3. Dzieło literackie a jego filmowa adaptacja. Omów temat, analizując wybrane przykłady.
 4. Symbol jako środek wyrazu w literaturze i sztuce. Omów temat, interpretując wybrane przykłady.
 5. Teatralne realizacje dzieł klasyków. Zanalizuj i oceń wybrane przykłady.

 

III. JĘZYK

 1. Odwołując się do wybranych przykładów literackich, omów cechy i funkcje stylizacji archaicznej.
 2. Dokonaj analizy wybranych tekstów reklamowych, scharakteryzuj zabiegi językowe zastosowane przez twórców w celach perswazyjnych.
 3. Analizując zgromadzony materiał, scharakteryzuj zapożyczenia we współczesnym języku polskim. Oceń ich zasadność.
 4. Cechy i funkcje gwary uczniowskiej. Dokonaj analizy zgromadzonego materiału.
 5. Komizm językowy w utworach literackich. Omów zagadnienie na podstawie wybranych przykładów.