Opis zawodów

ZAPISZ SIĘ

 

FRYZJER- 514101

AU.21. Wykonywanie usług fryzjerskich

Cele kształcenia w zawodzie fryzjer:

 • wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych włosów,
 • wykonywanie zabiegów chemicznych włosów,
 • wykonywanie strzyżenia włosów,
 • wykonywanie stylizacji fryzur.

Kształcenie praktyczne w zakładach lub salonach fryzjerskich.

 

Fryzjer, zwany teraz coraz częściej stylistą fryzur jest osobą, która zawodowo zajmuje się układaniem fryzur zgodnie z życzeniem klienta. Zadaniem fryzjera jest odpowiednie ostrzyżenie i wymodelowanie włosów, aby osiągnąć efekt oczekiwany przez klienta. Obok strzyżenia i układania włosów, fryzjerzy zajmują się także wszelkimi rodzajami koloryzacji włosów - farbowaniem, rozjaśnianiem, tworzeniem pasemek, balejażem, dekoloryzacją.

 

SPRZEDAWCA- 522301

AU.20. Prowadzenie sprzedaży

Cele kształcenia w zawodzie sprzedawca:

 • przyjmowanie dostaw oraz przygotowywanie towarów do sprzedaży,
 • wykonywanie prac związanych z obsługą klienta oraz realizacją transakcji kupna i sprzedaży.

Kształcenie praktyczne odbywa się w przedsiębiorstwach handlowych.

 

Sprzedawca, to osoba zajmująca się bezpośrednią i pośrednią obsługą klientów w handlu detalicznym i hurtowym. Sprzedawcy to pracownicy zatrudnieni w sklepach, hurtowniach i supermarketach, osoby realizujące czynności kupna i sprzedaży w imieniu firmy lub przedsiębiorstwa.

 

MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH- 723103

MG.18. Diagnozowanie i naprawa zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych

Cele kształcenia w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych:

 • użytkowanie pojazdów samochodowych,
 • diagnozowanie pojazdów samochodowych,
 • naprawianie pojazdów samochodowych.

Kształcenie praktyczne odbywa się w warsztatch naprawy pojazdów samochodowych oraz stacjach kontroli pojazdów.

 

Mechanik pojazdów samochodowych to osoba, która zajmuje się obsługą, konserwacją i naprawą pojazdów używanych w transporcie drogowym. Do pojazdów tych zaliczamy: samochody osobowe, autobusy, samochody ciężarowe, motocykle, ciągniki rolnicze oraz pojazdy bezsilnikowe czyli przyczepy i naczepy.

 

MONTER SYSTEMÓW RUROCIĄGOWYCH- 712613

MG.28. Montaż systemów rurociągowych

Cele kształcenia w zawodzie monter systemów rurociągowych:

 • wykonywanie ręcznej i mechanicznej obróbki rur,
 • wykonywanie prefabrykowanych elementów rurociągowych,
 • wykonywanie montażu systemów rurociągowych,
 • wykonywanie prób ciśnieniowych systemów rurociągowych,
 • wykonywanie robót związanych z konserwacją oraz naprawą systemów rurociągowych.

Kształcenie praktyczne odbywa się w placówkach kształcenia praktycznego.

 

Zadaniem montera systemów rurociągowych jest budowa, konserwacja i utrzymanie w pełnej sprawności rurociągów górniczych, rurociągów powietrza sprzężonego, rurociągów odwadniania, wodnych sieci przeciwpożarowych, rurociągów okrętowych, sanitarnych, rurociągów instalacji przeciwpożarowej, ogrzewczych, chłodniczych, spalinowych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, rurociągów przemysłowych, itp. Monter systemów rurociągowych montuje kotły centralnego ogrzewania, urządzenia pompowni, rozdzielni ciepła, urządzenia do oczyszczania i uzdatniania wody przy zastosowaniu narzędzi i maszyn i urządzeń monterskich.

 

KUCHARZ- 512001

TG.7. Sporządzanie potraw i napojów

Cele kształcenia w zawodzie kucharz:

 • przechowywanie żywności,
 • sporządzanie potraw i napojów,
 • wykonywanie czynności związanych z ekspedycją potraw i napojów.

Kształcenie praktyczne odbywa się w placówkach kształcenia praktycznego oraz restauracjach.

 

Kucharz jest osobą zawodowo zajmującą się przygotowywaniem potraw pochodzących z różnych stron świata, jak również dań dostosowanych do indywidualnych okoliczności i wymagań klientów. Posiada wiedzę odnośnie różnych kultur kulinarnych, właściwego stosowania produktów spożywczych, odpowiedniego łączenia składników, jak również stosownego serwowania potraw, deserów, napojów i dodatków.

 

LAKIERNIK- 713201

MG.27. Wykonywanie prac lakierniczych

Cele kształcenia w zawodzie lakiernik:

 • przygotowanie powierzchni do naniesienia powłok lakierniczych,
 • nanoszenie powłok lakierniczych,
 • wykonywanie renowacji powierzchni lakierowanej.

Kształcenie praktyczne odbywa się w specjalistycznych warsztatach samochodowych.

 

Mówiąc najprościej lakiernik samochodowy zajmuje się malowaniem pojazdów. To jednak zbyt ogólna i niedokładna definicja. Chcąc uczynić ją bardziej precyzyjną należy doprecyzować, że jego praca polega na przeprowadzaniu remontów i renowacji powierzchni nadwozi samochodowych.

 

 

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH- 343404

TG.7. Sporządzanie potraw i napojów

T.16. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

Cele kształcenia:

 • ocenianie jakości żywności oraz jej przechowywania,
 • porządzanie i ekspedycja potraw i napojów,
 • planowanie i ocena żywienia,
 • organizacja produkcji gastronomicznej,
 • planowanie i organizacja usług gastronomicznych.

Kształcenie praktyczne odbywa się w placówkach kształcenia praktycznego oraz restauracjach.

 

Technik żywienia i usług gastronomicznych kształtuje umiejętności związane z planowaniem i organizacją żywienia w zakładach żywienia zbiorowego i żywienia rodziny. Uczniowie uczą się urządzać zakłady gastronomiczne, gospodarstwo domowe, umiejętnie sporządzać potrawy zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, estetycznego ich podania i prawidłowej obsługi konsumenta. Zdobywają umiejętności aktywnego zachowania się na rynku, prowadzenia własnej działalności gospodarczej, sporządzania biznes planu itp.

 

TECHNIK INFORMATYK- 351203

E.12. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych

E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami

E.14. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych i administrowanie bazami

Cele kształcenia:

 • montowanie oraz eksploatacja komputera i urządzeń peryferyjnych,
 • projektowanie i wykonywanie lokalnych sieci komputerowych, administrowanie tymi sieciami,
 • projektowanie baz danych i administrowanie tymi bazami,
 • tworzenie stron www i aplikacji internetowych, administrowanie tymi stronami i aplikacjami.

Kształcenie praktyczne odbywa się placówkach kształcenia praktycznego.

 

Technik informatyk to osoba, która w codziennej pracy zajmuje się doborem, instalacją i prawidłowym konfigurowaniem sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem. Ponadto nadzoruje prawidłowe działanie sprzętu i oprogramowania – dokonuje okresowych przeglądów, dba o odpowiednią konserwację urządzeń, a w sytuacji awarii zajmuje się ich naprawą. Diagnozuje i eliminuje uszkodzenia powstające także w urządzeniach peryferyjnych, tj. drukarkach, skanerach itp., oraz w urządzeniach sieciowych, np. serwerach, routerach itp.

 

TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY- 325509

Z.13. Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy

Cele kształcenia:

 • ocenianie stopnia zagrożeń i ryzyka zawodowego powodowanego przez czynniki chemiczne, fizyczne i biologiczne wystepujące w środowisku pracy,
 • rozwiązywanie bieżących problemów technicznych i organizacyjnych związanych z bezpieczeństwem i ergonomią w skali zakładu pracy i w odniesieniu do stanowisk pracy,
 • współuczestniczenie w ustalaniu okoliczności, przyczyn wypadków i chorób zawodowych,
 • organizowanie i prowadzenie szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Kształcenie praktyczne odbywa się w placówkach kształcenia praktycznego.

 

Technik Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (BHP) zajmuje się prowadzeniem rejestrów oraz wyjaśnieniem przyczyn wypadków w zakładzie pracy. Dba on także o zapewnienie odpowiedniego nadzoru dotyczącego przestrzegania zasad BHP. Ważnym elementem działalności specjalisty BHP jest prowadzenie szkoleń dla pracowników zakładów pracy. Mają one przygotować kadrę do bezpiecznego wykonywania swoich zadań i zminimalizować ryzyko wystąpienia wypadków. Specjalista ds. BHP przygotowuje również analizy, raporty i zaświadczenia.