Rekrutacja on-line do Dwujęzycznego LO

5.08.2020

Zapraszamy na wirtualny spacer po naszej szkole...

 

 

Dlaczego dwujęzyczność?

Zapewne nikt nie będzie miał żadnych wątpliwości, aby odpowiedzieć twierdząco na pytanie, czy rola języka obcego w życiu jest ważna. Znajomość języka obcego ułatwia życie na każdym jego etapie. W dzisiejszych czasach, aby otrzymać dobrą ofertę pracy, należy wykazać się dobrą znajomością co najmniej jednego języka obcego. W odpowiedzi na zapotrzebowanie pojawiły się klasy i szkoły dwujęzyczne.

Dwujęzyczność to innowacyjna forma nauczania języka obcego ściśle związana ze zintegrowanym kształceniem językowo-przedmiotowym. Polega ona na nauczaniu poszczególnych przedmiotów w języku ojczystym i obcym. 

 

Niektóre z zalet nauczania dwujęzycznego:

 • Nowoczesna metoda nauczania promowana w Europie i na świecie
 • Sprzyja lepszemu i szybszemu opanowaniu języka obcego
 • Poprzez kontakt z autentycznym językiem pozwala przyswoić treści w naturalny sposób
 • Opanowanie szerszego zasobu słownictwa, zwłaszcza specjalistycznego
 • Stały, bieżący kontakt z językiem
 • Twórcze, kreatywne podejście do nauczania
 • Język jako narzędzie w zdobywaniu wiedzy i umiejętności
 • Poszerzanie wiedzy na temat innych krajów, w kontekście kulturowym, historycznym, geograficznym, politycznym
 • Nauka otwartości, tolerancji, ciekawości świata

 

Wymiary nauczania dwujęzycznego:

 • Wymiar lingwistyczny (ogólne kompetencje językowe, umiejętność skutecznej komunikacji, prezentacji)
 • Wymiar przedmiotowy (poznawanie słownictwa specjalistycznego, przygotowanie do studiów i pracy zawodowej)
 • Wymiar kulturowy (zdobywanie kompetencji interkulturowych)
 • Wymiar środowiskowy (rozwijanie tolerancji i otwartości na inne kultury, rozwijanie orientacji europejskiej i międzynarodowej)
 • Wymiar uczenia się (różnicowanie form i metod pracy, rozwijanie kreatywności uczniów, indywidualne podejście do ucznia, elastyczność, rozwijanie zainteresowań)

 

Co oferujemy?

 • Rozszerzona ilość lekcji języka angielskiego w całym cyklu kształcenia 
 • Dodatkowe zajęcia językowe  rozwijające z native speakerem
 • Biologia, chemia, podstawy przedsiębiorczości nauczane dwujęzycznie – w języku polskim i angielskim przy zwiększonej liczbie godzin
 • Drugi język obcy nauczany od podstaw
 • Zajęcia dodatkowe rozwijające zainteresowania uczniów prowadzone również w języku angielskim: e-sport, elementy stylizacji i wizażu, personal coaching przez praktyków - specjalistów
 • Udział w międzynarodowych projektach edukacyjnych Erasmus+, POWER
 • Dostęp na najnowszych pozycji wydawniczych, aplikacji oraz oprogramowania
 • Kameralne klasy, umożliwiające zindywidualizowane podejście do ucznia
 • Bieżące raportowanie postępów ucznia, testy kompetencji językowych trzy razy w roku szkolnym,
 • Przygotowanie do zewnętrznych egzaminów językowych, matury dwujęzycznej

 

Nasze motto:

DWA JĘZYKI – JEDEN SUKCES

 

ZAPISZ SIĘ