Szkoła policealna

Niepubliczna Szkoła Policealna

 

Szkoła powstała w myśl zasady uczenia się przez całe życie.

Staramy się elastycznie reagować na potrzeby rynku pracy, dlatego proponujemy kształcenie na kierunkach:

 

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy zajmuje się m.in.:

 • przygotowaniem i prezentacją analiz dotyczących warunków bhp w zakładzie pracy;
 • opracowaniem propozycji usunięcia występujących zagrożeń;
 • określaniem przyczyny wypadków w pracy i wnioskowaniem o ich usunięcie;
 •  prowadzeniem rejestru dokumentów dotyczących wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych;
 • wstrzymywaniem pracy maszyn i urządzeń w razie zagrożenia życia i zdrowia pracowników;
 • odsuwa od pracy osoby dla których praca na określonym stanowisku jest wzbroniona;
 • prowadzeniem szkolenia wstępnego nowo przyjętych pracowników.

 

Technik informatyk zajmuje się m.in.:

 • montowaniem oraz eksploatacją komputerów i urządzeń peryferyjnych;
 • projektowaniem i wykonywaniem lokalnych sieci komputerowych oraz administracją nad tymi sieciami;
 • projektowaniem baz danych oraz ich administracją;
 • tworzeniem stron www oraz aplikacji internetowych, administrowaniem owych stron i aplikacji.

 

Opiekun w domu pomocy społecznej

Dla coraz wiekszej części społeczeństwa konieczna jest profesjonalna opieka dlatego w 2001 roku zawód ten został wprowadzony na rynek. Opiekun w DPS to pracownik który pracuje z osobami niesamodzielnymi, chorymi, niepełnosprawnymi oraz potrzebującymi stałej opieki i pielęgnacji.

 

Zapisz się