Technik informatyk z innowacją e-sportową

TECHNIK INFORMATYK- 351203

Technik informatyk to osoba, która w codziennej pracy zajmuje się doborem, instalacją i prawidłowym konfigurowaniem sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem. Ponadto nadzoruje prawidłowe działanie sprzętu i oprogramowania – dokonuje okresowych przeglądów, dba o odpowiednią konserwację urządzeń, a w sytuacji awarii zajmuje się ich naprawą. Diagnozuje i eliminuje uszkodzenia powstające także w urządzeniach peryferyjnych, tj. drukarkach, skanerach itp., oraz w urządzeniach sieciowych, np. serwerach, routerach itp.

Cele kształcenia:

  • montowanie oraz eksploatacja komputera i urządzeń peryferyjnych,
  • projektowanie i wykonywanie lokalnych sieci komputerowych, administrowanie tymi sieciami,
  • projektowanie baz danych i administrowanie tymi bazami,
  • tworzenie stron www i aplikacji internetowych, administrowanie tymi stronami i aplikacjami.

Praktyczna nauka zawodu odbywa się u pracodawców w celu zastosowania i pogłębienia zdobytej wiedzy i umiejętności zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy.

 

1. INFORMACJE PODSTAWOWE:

  • Nauka trwa 5 lat
  • Wpisowe 50 zł., czesne 170 zł./miesięcznie (dla osób legitymujących się Kartą Dużej Rodziny obowiązują zniżki w wpłatach wpisowego i czasnego)
  • Oferujemy bezpłatnie dodatkowe zajęcia z e-sportu oraz kosmetologii z elementami wizażu
  • Istnieje możliwość uzyskania dodatkowych certifikatów i uprawnień podczas całego cyklu kształcenia po preferencyjnych cenach, proponowane kursy: prawo jazdy kat. B, barista, florysta, curving...i wiele, wiele innych
  • Możliwość odbycia stażu zagranicznego w ramach realizowanych przez szkołę projektów unijnych, typu ERASMUS + lub PO WER

2. UZYSKANE KWALIFIKACJE PO UKOŃCZENIU SZKOŁY i ZDANIU EGZAMINÓW:

INF.02. Admistrowanie i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych.

INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowych oraz bazami danych.