Technik informatyk z innowacją e-sportową

TECHNIK INFORMATYK- 351203

E.12. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych

E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami

E.14. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych i administrowanie bazami

Cele kształcenia:

  • montowanie oraz eksploatacja komputera i urządzeń peryferyjnych,
  • projektowanie i wykonywanie lokalnych sieci komputerowych, administrowanie tymi sieciami,
  • projektowanie baz danych i administrowanie tymi bazami,
  • tworzenie stron www i aplikacji internetowych, administrowanie tymi stronami i aplikacjami.

Kształcenie praktyczne odbywa się placówkach kształcenia praktycznego.

 

Technik informatyk to osoba, która w codziennej pracy zajmuje się doborem, instalacją i prawidłowym konfigurowaniem sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem. Ponadto nadzoruje prawidłowe działanie sprzętu i oprogramowania – dokonuje okresowych przeglądów, dba o odpowiednią konserwację urządzeń, a w sytuacji awarii zajmuje się ich naprawą. Diagnozuje i eliminuje uszkodzenia powstające także w urządzeniach peryferyjnych, tj. drukarkach, skanerach itp., oraz w urządzeniach sieciowych, np. serwerach, routerach itp.