Technik pojazdów samochodowych

TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH- 311513

 

INFORMACJE PODSTAWOWE:

 • Nauka trwa 2 lata
 • Wpisowe 50 zł., czesne 180 zł./miesięcznie (dla osób legitymujących się Kartą Dużej Rodziny obowiązują zniżki w wpłatach wpisowego i czasnego)
 • Oferujemy bezpłatnie dodatkowe zajęcia z e-sportu oraz kosmetologii z elementami wizażu
 • Istnieje możliwość uzyskania dodatkowych certifikatów i uprawnień podczas całego cyklu kształcenia po preferencyjnych cenach, proponowane kursy: prawo jazdy kat. B, barista, florysta, curving...i wiele, wiele innych
 • Możliwość odbycia stażu zagranicznego w ramach realizowanych przez szkołę projektów unijnych, typu ERASMUS + lub PO WER

 

KWALIFIKACJE:

MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych

MOT.06. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

 

CELE KSZTAŁCENIA:

 • wykonywanie przeglądów podzespołów i zespołów stosowanych w pojazdach samochodowych,
 • diagnozowanie stanu technicznego podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych,
 • wykonywanie napraw pojazdów samochodowych,
 • diagnozowanie stanu technicznego pojazdów samochodowych,
 • obsługiwanie i naprawianie pojazdów samochodowych,
 • organizowanie i nadzorowanie procesu obsługi pojazdów samochodowych,
 • przeprowadzanie badań technicznych pojazdów samochodowych.

 

Technik pojazdów samochodowych to kierunek związany z diagnostyką, naprawą i obsługą współczesnych pojazdów samochodowych. Wraz z rozwojem motoryzacji wzrosło zapotrzebowanie na rynku pracy na dobrze wykształconych fachowców z zakresu naprawy i eksploatacji współczesnych pojazdów samochodowych, które są wyposażone w elektronikę i nowoczesne technologie. Kształcący się w tym kierunku uczniowie stają się specjalistami z dziedziny naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych, a także diagnostyki samochodowej.

Zapotrzebowanie na techników pojazdów samochodowych jest coraz większe. Zatrudnienie w zawodzie technik pojazdów samochodowych oferują: prywatne firmy świadczące usługi z zakresu diagnostyki, obsługi, naprawy, handlu i sprzedaży pojazdów, przedsiębiorstwa produkcyjne (np. fabryki samochodów), instytucje publiczne (np. miejskie zakłady komunikacji).