Technik reklamy (z innowacją social media)- NOWOŚĆ

8.05.2020

TECHNIK REKLAMY- 333907

Technik reklamy to bardzo ciekawy i posiadający dużą przyszłość zawód. Łączy wiedzę ekonomiczną, organizacyjną, plastyczną, psychologiczną, a także lingwistyczną. Zdobyta wiedza i umiejętności umożliwią absolwentom pozyskanie ciekawej pracy w szeroko rozumianej reklamie, która jest nieodłącznym elementem gospodarki rynkowej.

Absolwent kierunku technik reklamy to osoba, która organizuje oraz prowadzi sprzedaż produktów i usług reklamowych. Potrafi zorganizować i prowadzić kampanie reklamowe, projektuje oraz wykonuje środki reklamowe. 

Cele kształcenia:

 • przygotowywanie elementów strategii reklamowej,
 • przygotowanie elementów kreacji reklamowej,
 • produkcja reklamy,
 • planowanie kampanii reklamowej,
 • organizacja sprzedaży reklamowej,
 • realizowanie kampanii reklamowej,
 • badanie przekazu reklamowego.

Praktyczna nauka zawodu odbywa się u pracodawców w celu zastosowania i pogłębienia zdobytej wiedzy i umiejętności zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy.

 

1. INFORMACJE PODSTAWOWE:

 • Nauka trwa 5 lat
 • Wpisowe 50 zł., czesne 170 zł./miesięcznie (dla osób legitymujących się Kartą Dużej Rodziny obowiązują zniżki w wpłatach wpisowego i czasnego)
 • Oferujemy bezpłatnie dodatkowe zajęcia z e-sportu oraz kosmetologii z elementami wizażu
 • Istnieje możliwość uzyskania dodatkowych certifikatów i uprawnień podczas całego cyklu kształcenia po preferencyjnych cenach, proponowane kursy: prawo jazdy kat. B, barista, florysta, curving...i wiele, wiele innych
 • Możliwość odbycia stażu zagranicznego w ramach realizowanych przez szkołę projektów unijnych, typu ERASMUS + lub PO WER

2. UZYSKANE KWALIFIKACJE PO UKOŃCZENIU SZKOŁY i ZDANIU EGZAMINÓW:

PGF.07. Wykonywanie przekazu reklamowego.

PGF.08. Zarządzanie kampanią reklamową.

 

Podczas cyklu kształcenia uczniowie mają możliwość uczestniczenia w innowacyjnych zajęciach specjalizacyjnych z zakresu social media.

Tematyka tego rodzaju zajęć:

 • zarządzanie treścią social media
 • tworzenie strategii social media
 • tworzenie i obróbka grafiki komputerowej - Adobe Photoshop i Adobe Illustrator
 • tworzenie i obróbka video - Adobe Premiere
 • tworzenie gifów i animacji - Adobe AfterEffects
 • copywriting
 • podstawy SEO
 • SMO
 • i wiele, wiele więcej...