Technik żywienia i usług gastronomicznych

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH- 343404

TG.7. Sporządzanie potraw i napojów

T.16. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

Cele kształcenia:

  • ocenianie jakości żywności oraz jej przechowywania,
  • porządzanie i ekspedycja potraw i napojów,
  • planowanie i ocena żywienia,
  • organizacja produkcji gastronomicznej,
  • planowanie i organizacja usług gastronomicznych.

Kształcenie praktyczne odbywa się w placówkach kształcenia praktycznego oraz restauracjach.

 

Technik żywienia i usług gastronomicznych kształtuje umiejętności związane z planowaniem i organizacją żywienia w zakładach żywienia zbiorowego i żywienia rodziny. Uczniowie uczą się urządzać zakłady gastronomiczne, gospodarstwo domowe, umiejętnie sporządzać potrawy zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, estetycznego ich podania i prawidłowej obsługi konsumenta. Zdobywają umiejętności aktywnego zachowania się na rynku, prowadzenia własnej działalności gospodarczej, sporządzania biznes planu itp.