Uczniowie w Hiszpanii

Wyniki rekrutacji do projektu

” Pierwszy krok do własnej firmy.” -  staż w Hiszpanii.

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).

 

  1. Daniel Madejak
  2. Dariusz Motyka
  3. Piotr Klama
  4. Dawid Stańczyk
  5. Witold Iwan
  6. Jarosław Habasiński
  7. Patryk Habasiński
  8. Dawid Stępień

Lista rezerwowa

  1. Bartosz Niebrzegowski
  2. Dawid Organek

 

Dziękujemy za udział w rekrutacji, gratulujemy zakwalifikowania się do projektu i zapraszamy na zajęcia przygotowawcze.

Pliki do pobrania