Lakiernik samochodowy

Lakiernik - symbol cyfrowy zawodu 713201

Nauka w Branżowej Szkole I Stopnia trwa 3 lata. Ukończenie szkoły oraz zdanie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe daje uprawnienia do wykonywania zawodu. Absolwent może kontynuować naukę z możliwością przystąpienia do matury w Branżowej Szkole II Stopnia.

Zajęcia praktyczne odbywają się w renomowanych warsztatach blacharsko-lakierniczych na terenie Sosnowca, Dąbrowy Górniczej, Będzina oraz Czeladzi.

 

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie lakiernik powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) przygotowania powierzchni do naniesienia powłok lakierniczych;
2) nanoszenia powłok lakierniczych;
3) wykonania renowacji powierzchni lakierowanej.

 

Możliwości zatrudnienia:

  • hale fabryczne,
  • prywatne warsztaty lakiernictwa.

 

Kwalifikacja MOT.03. Diagnozowanie i naprawa powłok lakierniczych.

 

1 .Przygotowanie powierzchni do nanoszenia powłok lakierniczych

Uczeń:
1) rozpoznaje uszkodzenia i wady powłok lakierniczych;
2) dobiera narzędzia i urządzenia do przygotowania powierzchni;
3) oczyszcza powierzchnię z zanieczyszczeń przed lakierowaniem;
4) określa sposoby zabezpieczania powierzchni przed korozją;
5) oczyszcza powierzchnie z powłok lakierniczych;
6) rozróżnia materiały wypełniające;
7) przygotowuje materiały wypełniające do nałożenia na powierzchnię;
8) nanosi materiały wypełniające na powierzchnię;
9) dobiera materiały ścierne;
10) szlifuje materiał wypełniający, wyrównując powierzchnię;
11) rozróżnia rodzaje materiałów odtłuszczających;
12) oczyszcza i odtłuszcza przygotowywaną powierzchnię;
13) wykonuje konserwację i renowację powłok lakierniczych.

2. Przygotowanie powłok lakierniczych

Uczeń:
1) rozróżnia powłoki lakiernicze;
2) dobiera kolor powłoki lakierniczej;
3) określa sposób pomiaru lepkości materiałów lakierniczych;
4) wykonuje pomiary lepkości materiałów lakierniczych.

3. Nanoszenie powłok lakierniczych

Uczeń:
1) rozróżnia pistolety lakiernicze;
2) obsługuje pistolety lakiernicze;
3) użytkuje kabiny lakiernicze i urządzenia pomocnicze;
4) dobiera i stosuje techniki nakładania powłok lakierniczych;
5) ocenia jakość wykonanej powłoki lakierniczej.