Zespół Szkół w Sosnowcu

Klasa wielozawodowa

ZAPISZ SIĘ

Zalety naszej Szkoły Branżowej to:

 1. Skupienie się na specyficznych umiejętnościach i wiedzy związanej z daną branżą, co może pomóc w znalezieniu pracy w tej dziedzinie.

 2. Zdobywanie praktycznych umiejętności i doświadczenia dzięki praktykom i stażom zawodowym.

 3. Możliwość budowania sieci kontaktów i nawiązywania kontaktów z ludźmi z branży, co może prowadzić do przyszłych możliwości kariery.

Jak wygląda Nauka w Klasie wielozawodowej?

Nauka trwa 3 lata. W jej trakcie odbywają się zajęcia teoretyczne z przedmiotów ogólnokształcących, zajęcia praktyczne odbywają się u pracodawców. Wybierasz zawód zgodnie ze swoimi zainteresowaniami.

Uczniowie szkoły branżowej mogą być zatrudniani przez zakłady pracy na podstawie indywidualnych umów o pracę w celu przygotowania zawodowego i otrzymać status pracownika młodocianego. Szkoła Branżowa I Stopnia jest idealną szkołą dla młodzieży, która chce szybko znaleźć pracę i się usamodzielnić.

Naszym uczniom oferujemy bezpłatne korzystanie z Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Dąbrowie Górniczej. 

W ramach nauki w naszej szkole realizujemy przedmioty ogólnokształcące. W klasie pierwszej - 3 dni, w klasie drugiej 2 dni, w klasie trzeciej - 2 dni.

Zajęcia praktyczne odbywają się u pracodawców na podstawie umów o pracę (uczniowie otrzymuja wynagrodzenie w każdym miesiącu).

Zajęcia teoretyczne zawodowe uczniowie realizują w formie miesięcznego turnusu dokształcania teoretycznego w wybranym ośrodku. 

W ramach klasy wielozawodowej kształcimy we wszystkich zawodach występujących w klasyfikacji zawodów, np.:

 • fryzjer,
 • kucharz,
 • monter zabudowy,
 • mechanik pojazdów samochodowych,
 • murarz-tynkarz,
 • magazynier-logistyk,
 • sprzedawca,
 • cukiernik,
 • piekarz,
 • monter sieci i instalacji sanitarnych,
 • ślusarz,
 • elektromechanik pojazdów samochodowych,
 • blacharz samochodowy,
 • operator obrabiarek skrawających.

Szkoła Branżowa I Stopnia jest szkołą dla młodzieży, która chce szybko znaleźć pracę i się usamodzielnić.

 • W klasie wielozawodowe możesz kształcić się w każdym, wybranym przez siebie zawodzie!
 • Po ukończeniu Szkoły Branżowej I Stopnia możesz podjąć naukę Szkole Branżowej II Stopnia, zdać egzamin i uzyskać tytuł technika, możesz zdawać również maturę.

 

OPIS SZKÓŁ I KIERUNKÓW KSZTAŁCENIA