Technik handlowiec

ZAPISZ SIĘ

Technik handlowiec to osoba posiadająca specjalistyczną wiedzę z zakresu handlu, marketingu i ekonomii, która zajmuje się sprzedażą produktów lub usług. 

KWALIFIKACJE:

 • Prowadzenie sprzedaży
 • Prowadzenie działań handlowych

CELE KSZTAŁCENIA:

 • znajomość podstaw handlu,
 • organizacja sprzedaży,
 • sprzedaż towarów,
 • organizacja działań reklamowych i marketingowych,
 • zarządzanie działalnością handlową,
 • sporządzanie dokumentacji ekonomiczno-finansowej.

Czym zajmuje się Technik Handlowiec

 

INFORMACJE PODSTAWOWE:

 • Nauka trwa 2 lata
 • Wpisowe 70 zł., czesne 190 zł./miesięcznie (dla osób legitymujących się Kartą Dużej Rodziny obowiązują zniżki we wpłatach wpisowego i czesnego)
 • Oferujemy bezpłatnie dodatkowe zajęcia z e-sportu oraz kosmetologii z elementami wizażu
 • Istnieje możliwość uzyskania dodatkowych certyfikatów i uprawnień podczas całego cyklu kształcenia po preferencyjnych cenach, proponowane kursy: prawo jazdy kat. B, barista, florysta, curving...i wiele, wiele innych
 • Możliwość odbycia stażu zagranicznego w ramach realizowanych przez szkołę projektów unijnych, typu ERASMUS + lub PO WER