Mechanik pojazdów samochodowych

Mechanik pojazdów samochodowych- 723103 

Kwalifikacja MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych

 

INFORMACJE PODSTAWOWE:

  • Nauka trwa 3 lata
  • Wpisowe 50 zł., czesne 120 zł./miesięcznie (dla osób legitymujących się Kartą Dużej Rodziny obowiązują zniżki w wpłatach wpisowego i czasnego)
  • Oferujemy bezpłatnie dodatkowe zajęcia z e-sportu oraz kosmetologii z elementami wizażu
  • Istnieje możliwość uzyskania dodatkowych certifikatów i uprawnień podczas całego cyklu kształcenia po preferencyjnych cenach, proponowane kursy: prawo jazdy kat. B, barista, florysta, curving...i wiele, wiele innych
  • Możliwość odbycia stażu zagranicznego w ramach realizowanych przez szkołę projektów unijnych, typu ERASMUS + lub PO WER
  • Absolwent może kontynuować naukę z możliwością przystąpienia do matury w Branżowej Szkole II Stopnia
  • Zajęcia praktyczne odbywają się u renomowanych pracodawców: Grupa DBK, Japan Motors Sosnowiec

 

1. Diagnozowanie pojazdów samochodowych

 

Uczeń:
1) przyjmuje pojazd samochodowy do diagnostyki oraz sporządza dokumentację tego przyjęcia;
2) przygotowuje pojazd samochodowy do diagnostyki;
3) charakteryzuje budowę pojazdów samochodowych oraz wyjaśnia zasady działania podzespołów i zespołów tych pojazdów;
4) określa podzespoły i zespoły pojazdu samochodowego;
5) stosuje narzędzia i przyrządy pomiarowe do wykonania diagnostyki pojazdów samochodowych;
6) dobiera metody oraz określa zakres diagnostyki podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych;
7) stosuje programy komputerowe do diagnostyki pojazdów samochodowych;
8) wykonuje pomiary i badania diagnostyczne pojazdów samochodowych oraz interpretuje ich wyniki;
9) ocenia stan techniczny pojazdów samochodowych;
10) wydaje pojazd samochodowy wraz z dokumentacją klientowi.

 

2. Naprawa pojazdów samochodowych

 

Uczeń:
1) lokalizuje uszkodzenia zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych na podstawie pomiarów i wyników badań diagnostycznych;
2) szacuje koszty napraw pojazdów samochodowych;
3) dobiera metody i określa zakres naprawy pojazdu samochodowego;
4) wykonuje demontaż zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych;
5) przeprowadza weryfikację zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych;
6) dobiera zespoły lub podzespoły pojazdów samochodowych lub ich zamienniki do wymiany;
7) wymienia uszkodzone zespoły i podzespoły pojazdów samochodowych z wykorzystaniem urządzeń i narzędzi warsztatowych;
8) wykonuje montaż podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych;
9) wykonuje konserwację zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych;
10) wyjaśnia zasady eksploatacji pojazdów samochodowych oraz dobiera materiały eksploatacyjne;
11) przeprowadza próby po naprawie pojazdów samochodowych;
12) ocenia jakość wykonania naprawy i ustala jej koszt.