Mechanik pojazdów samochodowych

Mechanikiem pojazdów samochodowych nazywamy specjalistę zajmujące się naprawą aut, ale nie tylko może on dokonywać niezbędnych regulacji w pojeździe i kontrolować jego stan techniczny

 

Nauka odbywa się w Zespole Szkół w Sosnowcu i trwa 3 lata. W czasie jej trwania odbywają się zajęcia teoretycznej z przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych jak również praktyczna nauka zawodu u autoryzowanych dealerów samochodów osobowych takich jak: Peugeot L'emir w Dąbrowie Górniczej oraz Opel-Kanclerz w Rudzie Śląskiej.

 

Kwalifikacja MG.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

 

1. Diagnozowanie podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

 

Uczeń:
1) przyjmuje pojazd samochodowy do diagnostyki oraz sporządza dokumentację tego przyjęcia;
2) przygotowuje pojazd samochodowy do diagnostyki;
3) charakteryzuje budowę pojazdów samochodowych oraz wyjaśnia zasady działania podzespołów i zespołów tych pojazdów;
4) określa podzespoły i zespoły pojazdu samochodowego;
5) stosuje narzędzia i przyrządy pomiarowe do wykonania diagnostyki pojazdów samochodowych;
6) dobiera metody oraz określa zakres diagnostyki podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych;
7) stosuje programy komputerowe do diagnostyki pojazdów samochodowych;
8) wykonuje pomiary i badania diagnostyczne pojazdów samochodowych oraz interpretuje ich wyniki;
9) ocenia stan techniczny pojazdów samochodowych;
10) wydaje pojazd samochodowy wraz z dokumentacją klientowi.

 

2. Naprawa zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych

 

Uczeń:
1) lokalizuje uszkodzenia zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych na podstawie pomiarów i wyników badań diagnostycznych;
2) szacuje koszty napraw pojazdów samochodowych;
3) dobiera metody i określa zakres naprawy pojazdu samochodowego;
4) wykonuje demontaż zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych;
5) przeprowadza weryfikację zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych;
6) dobiera zespoły lub podzespoły pojazdów samochodowych lub ich zamienniki do wymiany;
7) wymienia uszkodzone zespoły i podzespoły pojazdów samochodowych z wykorzystaniem urządzeń i narzędzi warsztatowych;
8) wykonuje montaż podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych;
9) wykonuje konserwację zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych;
10) wyjaśnia zasady eksploatacji pojazdów samochodowych oraz dobiera materiały eksploatacyjne;
11) przeprowadza próby po naprawie pojazdów samochodowych;
12) ocenia jakość wykonania naprawy i ustala jej koszt.

 

 

Zapisz się