Nasza Akademia Zdrowia

  

Nasza szkoła realizuje projekt "Nasza Akademia Zdrowia" wraz z włoską szkołą gastronomiczną...

Zdrowie to najważniejsza rzecz w życiu. Niestety nie jest to aż tak oczywiste, gdy się ma naście lat. Niewłaściwe odżywianie, brak ruchu, stres i używki to zjawisko często występujące wśród młodzieży. Wychodząc naprzeciw zaleceniom Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w zakresie diety, aktywności fizycznej i zdrowia przystąpiliśmy do realizacji projektu pt. "NASZA AKADEMIA ZDROWIA”.

Program projektu i podjęte przez nas działania służą promocji aktywności fizycznej, prawidłowego sposobu odżywiania oraz wskazują szkodliwy wpływ używek na organizm człowieka. Dzięki udziałowi w projekcie uczniowie dowiedzą się, dlaczego złe odżywianie spędza sen z powiek dietetykom i ustalą, jaki wpływ na ten proces ma człowiek.
Uczniowie szkół z Polski i Włoch wykazują się niskim stopniem świadomości związanej z prowadzeniem zdrowego stylu życia. Przeprowadziliśmy szereg badań obejmujących uczniów, nauczycieli i rodziców (wywiady, obserwacje, ankiety, analiza dokumentów na temat stanu zdrowia uczniów, zwolnień z zajęć W-F czy też zajęć praktycznych), które wskazują na zbyt niski poziom wiedzy na temat zdrowego odżywiania, aktywności fizycznej, uzależnień, które mają istotny wpływ na osiągane rezultaty szkolne oraz sukcesy i porażki w życiu prywatnym. W związku z powyższym chcielibyśmy stworzyć w każdej uczestniczącej instytucji tzw. AKADEMIĘ ZDROWIA, która będzie dostępna dla:
– uczniów – w formie wykładów, warsztatów, porad dietetyka i trenera personalnego, możliwości poznania i uprawiania sportu, udziału w konkursach i akcjach promujących zdrowy styl życia
– rodziców – zostanie przygotowany program wsparcia rodziców obejmujący szereg warsztatów, wykładów, możliwości udziału w wydarzeniach o charakterze pro zdrowotnym.
– nauczycieli – zostanie opracowany program tzw. AKADEMII ZDROWIA do wykorzystania w czasie godzin wychowawczych oraz w trakcie zajęć pozalekcyjnych. Zamierzamy opracować poradnik pt. ”Jak żyć zdrowo?”, który będzie zawierał przepisy kulinarne, porady na temat stosowanych ćwiczeń, wyboru odpowiedniej formy aktywności fizycznej, planowania wykorzystania czasu wolnego. etc.
– środowisko lokalne – w/w formy promowania zdrowego stylu życia będą dostępne dla społeczności lokalnej – będziemy informować o naszych akcjach za pomocą plakatów i lokalnych mediów – będziemy zapraszać szkoły, stowarzyszenia i osoby prywatne do uczestnictwa oraz zaangażowania się w podejmowane przez nas inicjatywy. Projekt powinien otrzymać dofinansowanie ponieważ przyrost wiedzy i kompetencji w zakresie zdrowego stylu życia przełoży się na poprawę komfortu życia odbiorców naszych działań a co za tym idzie poprawę funkcjonowania w warunkach szkolnych i w życiu prywatnym. Aby realizować cele związane z aktywnością fizyczną, dietą, przeciwdziałaniem uzależnieniom konieczne jest ponoszenie nakładów finansowych, które będą możliwe do osiągnięcia dzięki dofinansowaniu Erasmus+ np. zakup sprzętu, zatrudnienie specjalistów, etc.