Staż w Rumunii

22.10.2019

16 osobowa grupa uczniów Zespołu Szkół w Sosnowcu ZDZ w Katowicach, która przeszła pomyślnie selekcję rekrutacji i przygotowania wyjechała na staż w ramach projektu „Moja droga do sukcesu 2", który uzyskał dofinansowanie z Programu PO WER. Są to kolejni uczniowie Zespołu Szkół, którzy biorą udział w międzynarodowych projektach. W dniach od 14 do 25 października przebywają na stażu zawodowym w rumuńskiej miejscowości Brasov, gdzie uczestniczą w zajęciach zawodowych na warsztatach szkolnych. Uczniowie przed wyjazdem uczestniczyli w zajęciach z języka angielskiego oraz brali udział w spotkaniach z psychologiem przygotowujące ich do stażu i obcowania z inną kulturą.

Udział w projekcie jest całkowicie nieodpłatny dla uczniów i przynosi wiele korzyści:

- Zdobycie konkurencyjnej pozycji na europejskim i polskim rynku pracy

- Poznanie w praktyce europejskich standardów w swoim zawodzie

- Doskonalenie znajomości języków obcych

- Nauka działania w międzynarodowym zespole

- Doskonalenie umiejętności zawodowych

- Kształtowanie przedsiębiorczego podejścia do pracy

- Poznanie kultury i obyczajów innych krajów europejskich.

 

Informacja na stronie miejskiej