Włochy 2014/2015

            


Zapraszamy do zapoznania się z ankietą ewaluacyjną dotyczącą wyjazdu nauczycieli na szkolenie do Włoch (ankieta umieszczona u dołu strony).

Ankieta dotyczy projektu: Erasmus+ nr 2014-1-PL01-KA101-001328 „Mobilność nauczycieli i nabycie nowych umiejętności szansą na rozwój szkoły”.

 

 

 

WYJAZD SZKOLENIOWY NAUCZYCIELI ZDZ W SOSNOWCU DO WŁOCH

     Od 31.01.2015 r. nauczyciele i wychowawcy Zespołu Szkół w Sosnowcu ZDZ w Katowicach uczestniczą w unijnym programie Erasmus + „Mobilność nauczycieli i nabycie nowych umiejętności szansą na rozwój szkoły”. W ramach projektu zorganizowano wyjazd kadry na szkolenie do Włoch, podczas którego uczestnicy mieli szansę zapoznać się z włoskim systemem szkolnictwa oraz regionalną polityką oświatową. Wyjazd dał naszym nauczycielom okazję do porównania polskich i włoskich warunków kształcenia, metod dydaktycznych i organizacji pracy w oświacie. Obowiązkowym punktem programu było oczywiście zwiedzanie malowniczej Toskanii!


 

 

     Po długiej i wyczerpującej podróży grupa dotarła na miejsce. Viareggio to miejscowość położona w Toskanii, w prowincji Lukka. W tej nadmorskiej okolicy odbywa się jeden z największych karnawałów w Europie, który co roku gromadzi blisko 200 tys. uczestników. Nauczyciele naszych szkół uczestniczyli w tradycyjnej paradzie, a niektórzy pojawili się na pochodzie w karnawałowych przebraniach! Najbardziej spektakularnym wydarzeniem podczas karnawału w Viareggio jest przejazd ulicami wielkich alegorycznych figur wykonanych z papier-mâchê. Warto wspomnieć, że tę technikę plastyczną wykorzystał w 1925 r. do konstrukcji imponujących karnawałowych platform z postaciami Antonio D’Arliano – artysta-malarz i rzeźbiarz urodzony właśnie w Viareggio.


 

 

     Najważniejszym punktem wyjazdu w ramach programu „Mobilność nauczycieli i nabycie nowych umiejętności szansą na rozwój szkoły” była wizyta nauczycieli w pobliskiej szkole l'Istituto Galilei-Artiglio”, podczas której mogli oni skonfrontować systemy kształcenia w obu krajach oraz porównać swoje problemy dydaktyczne i organizacyjne z doświadczeniami włoskich kolegów. Szkoła, która gościła naszą kadrę, może poszczycić się wieloletnim doświadczeniem oraz szerokim wachlarzem kierunków. Kształci się tam ok. 1000 uczniów w zakresie: informatyki, elektroniki, mechaniki i elektrotechniki, logistyki, transportu morskiego. Szkoła prowadzi także nauczanie ogólnokształcące.

     Dyrektor placówki, pani Nadia Lombardi, poprowadziła spotkanie, w trakcie którego przedstawiono system szkolnictwa we Włoszech oraz omówiono najistotniejsze kwestie  związane z problemami wychowawczymi uczniów, metodami dyscyplinowania wychowanków, sposobem przeprowadzania egzaminów końcowych i zawodowych, a także frekwencji i zasad klasyfikacji uczniów. Nauczyciele ZDZ obserwowali lekcje języka angielskiego i włoskiego, biologii, fizyki, rysunku technicznego, matematyki oraz uczestniczyli w zajęciach prowadzonych w laboratorium chemicznym i fizycznym.

     Poza wykładami wprowadzającymi i hospitacjami nauczyciele ZDZ uczestniczyli w kursie na temat pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Kurs obejmował m.in. problematykę radzenia sobie z problemami dysleksji i dysortografii oraz pracy z uczniami z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

     W sumie szkolenie naszej kadry trwało 5 dni.

 

 

     Podczas pobytu w Viareggio nie obeszło się bez zwiedzania malowniczej Toskanii – bodaj najpiękniejszego regionu Włoch, słynącego z urzekających krajobrazów, malowniczych pagórków usianych najlepszymi winnicami, najsłynniejszych zabytków architektury i sztuki.

     Uczestnicy projektu zwiedzili Pizę, gdzie mieli okazję spacerować po Campo dei Miracoli ze słynną Krzywą Wieżą, a także zabytkowymi budynkami Baptysterium i Katedry. W Lukce podziwiali gotyckie i renesansowe pałace, Katedrę San Martino, Kościół San Michele in Foro, Bazylikę San Frediano.

     We Florencji, stolicy regionu, w której swoje dzieła tworzyli najwybitniejsi włoscy artyści (np. Michał Anioł i Dante Alighieri), nasza kadra podziwiała Katedrę Santa Maria del Fiore, Dzwonnicę  Giotta, Baptysterium Jana Chrzciciela, Kościół Santa Croce i  Dom Dantego (Casa di Dante). Wycieczkę z przewodnikiem po Florencji zakończono na dziedzińcu Palazzo Vecchio,  gdzie znajduje się kopia posągu Dawida Michała Anioła, rzeźba Herkulesa autorstwa Bandinellego oraz Fontanna Neptuna  – dzieło Ammantiego. Uwadze zwiedzających nie uszła fontanna z amorkiem trzymającym delfina autorstwa Vasariego. Ogromne wrażenie wywarła Loggia dei Lanzi na Piazza della Signoria oraz zabudowania Galerii Uffizi i Ponte Vecchio.

     Zwieńczeniem pobytu była wizyta w porcie Viareggio oraz lokalnej winiarni, w której uczestnikom wyjazdu zaprezentowano proces tworzenia toskańskich win.

 

 

 

     Uczestnictwo w projekcie Erasmus+ „Mobilność nauczycieli i nabycie nowych umiejętności szansą na rozwój szkoły” podwyższyło kwalifikacje kadry Zespołu Szkół w Sosnowcu i pozwoliło nauczycielom zmienić perspektywę postrzegania swojej pracy.  Wyjazd do Włoch dał  im też okazję do lepszego poznania się i integracji, co przekłada się na relacje w miejscu pracy i buduje wzajemną życzliwość.

     W oczekiwaniu na kolejny wyjazd (oby się udało!), zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć (kliknij: zakładka N O W O Ś C I).

 


 

W projekcie Erasmus + „ Mobilność nauczycieli i nabycie nowych umiejętności szansą na rozwój szkoły” będą uczestniczyć nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących, którzy szczególnie są zainteresowani nabyciem nowej wiedzy i umiejętności w dziedzinie:

- zastosowania technologii informatycznych w edukacji - lekcje i kursy e-learningowe

- pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych

- nauczania kultury w szkole

Projekt zakłada udział nauczycieli w kursach szkoleniowych za granicą podczas 3 rożnych mobilności. Pierwsza grupa będzie uczestniczyła w kursie organizowanym przez Istituto Tecnico Industriale Statale  "Galileo Galilei" w Viareggio we Włoszech - nasz partner to doświadczona instytucja w realizacji międzynarodowych projektów Leonardo da Vinci ( instytucja przyjmująca uczniów na staż), kursów dla młodzieży i dorosłych. Druga grupa weźmie udział w kursie  w Paryżu, organizowanym przez ICT International. ICT International to centrum kształcenia dorosłych z 17-letnim doświadczeniem w dziedzinie nauczania języków obcych. ICT posiada 4 -letnie doświadczenie w organizowaniu kursów Comenius/Grundtvig. Ostatnia grupa pojedzie do Pietrasanty we Włoszech, gdzie zostanie przeszkolona w Istituto di Istruzione Superiore "Don Lazzeri", który współpracuje z organizacjami kulturalnymi z rejonu Versilii - miasto Pietrasanta to ważne centrum kultury w Toskanii.

Nasz projekt przyczyni się do podniesienia jakości pracy szkoły - umiejętności zdobyte przez nauczycieli w trakcie mobilności będą miały wpływ na wysoką jakość usług edukacyjnych oferowanych przez szkołę - nasi nauczyciele będą posługiwać się nowymi technologiami w swojej pracy, będą rozwiązywać problemy pracując z uczniami - z ich zachowaniem i deficytami intelektualnymi i będą wprowadzać nowe pojęcia związane z naszą kulturą i kulturą innych krajów.

Udział nauczycieli w kursach szkoleniowych za granicą przyczyni się do wzbogacenia ich warsztatu pracy o:

- umiejętność posługiwania sie nowymi technologiami i wykorzystania ich w pracy - tworzenie lekcji e-learningowych i oferty kursów na odległość

- umiejętność pracy z uczniem sprawiającym problemy wychowawcze i z trudnościami w nauce - w tym z uczniami z orzeczeniami o konieczności dostosowania metod pracy do możliwości intelektualnych i psychofizycznych ucznia.

- umiejętność wprowadzania w czasie lekcji elementów wiedzy o kulturze oraz organizując zajęcia dodatkowe i wycieczki.

    

W wyniku przeprowadzonej rekrutacji do projektu Erasmus + „ Mobilność nauczycieli i nabycie nowych umiejętności szansą na rozwój szkoły” obejmującej sprawdzenie znajomości j.angielskiego (test) oraz złożenie wymaganej dokumentacji (CV i list motywacyjny) Komisja rekrutacyjna w składzie: Małgorzata Nożownik, Wojciech Nowak, Dagmara Wodnicka ustaliła listę osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie oraz listę rezerwową:

 

 1. 1. Bartłomiej Maśląg
 2. 2. Ewa Fornalik
 3. 3. Elżbieta Kowalska
 4. 4. Henryka Ferensowicz
 5. 5. Ewa Sładkowska-Witkowska
 6. 6. Elżbieta Rażniak
 7. 7. Marzena Koniusz
 8. 8. Barbara Kowalik
 9. 9. Aneta Irla-Ubik
 10. 10. Janina Gasik
 11. 11. Agnieszka Olszowy
 12. 12. Magdalena Jajkiewicz
 13. 13. Patrycja Andrzejewska-Olech
 14. 14. Ireneusz Witas-Tryjański
 15. 15. Anna Krawiec
 16. 16. Joanna Wyjadłowska
 17. 17. Maria Paryż-Warwas
 18. 18. Jolanta Rodek

 

Lista rezerwowa:

 1. 1. Bernardyna Łodziana
 2. 2. Anna Gębicka.
 

15 listopada 2014 grupa nauczycieli zakwalifikowana do udziału w kursie we Włoszech rozpoczęła zajęcia przygotowawcze z j. angielskiego. Kurs będzie obejmował 30 godzin zajęć na poziomie A2/B1. Zajęcia poprowadzi mgr Justyna Pisarska według następującego harmonogramu:

 

 • 15.11.2014  godz. 8:00-13:00

Temat: dom, rodzina, stosunki międzyludzkie.

Funkcje językowe: sygnalizowanie braku zrozumienia; wyrażanie prośby o powtórzenie zdania, frazy, słowa; prośba o potwierdzenie i wyjaśnienie.

Materiał gramatyczny: czasowniki to be i have got; pytanie ogólne i szczegółowe; liczebniki główne i porządkowe; daty.

 • 29.11.2014  godz. 8:00-13:00

Temat: podróżowanie i transport (środki transportu, zabytki, zwiedzanie itp.).

Funkcje językowe: udzielanie wskazówek.

Materiał gramatyczny: formy i struktury: Let's..., How / What about...?, Why not...?, Why don't we..?, itp.

 • 13.12.2014  godz. 8:00-13:00

Temat: czas wolny, hobby, rozrywka.

Funkcje językowe: wyrażanie pragnień, preferencji, oczekiwań i sądów.

Materiał gramatyczny: formy i struktury: I like / love / hate / don`t mind / preser / enjoy.

 • 05.01.2015 godz. 8:00-13:00

Temat: zdrowie.

Funkcje językowe: wyrażanie przypuszczenia, dedukcja, udzielanie rad.

Materiał gramatyczny: formy i struktury: If I were you… I’d… Why don’t you…

 • 10.01.2015 godz. 8:00-13:00

Temat: jedzenie, gotowanie, restauracje.

Funkcje językowe: wyrażanie ilości; składanie zamówienia w restauracji.

Materiał leksykalno-gramatyczny: rzeczowniki policzalne i niepoliczalne; how much / many?; some, any, a lot of.

 • 17.01.2015 godz. 8:00-13:00

Temat: praca i zatrudnienie, pieniądze.

Funkcje językowe: wyrażanie obowiązku i konieczności.

Materiał leksykalno-gramatyczny: przymiotniki: stopień wyższy i najwyższy.

 

 


    W dniach 11-14.10.2014 r. odbył się wyjazd organizacyjny do Włoch, Italia bowiem będzie kolejnym celem podróży nauczycieli Zespołu Szkół w Sosnowcu w ramach projektów unijnych mających na celu podniesienia jakości i atrakcyjności kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli.

    Tym razem nasza kadra bierze udział w projekcie nr 2014-1-PL01-KA101-001328 "Mobilność nauczycieli i nabycie nowych umiejętności szansą na rozwój szkoły" w ramach programu "Mobilność kadry edukacji szkolnej w sektorze Edukacja Szkolna".

     Podczas wyjazdu zostały ustalone szczegóły odnośnie przyjazdu naszych nauczycieli na staż i warsztaty.