Wyjazd nauczycieli do Włoch 2017/2018

 W dniach 5-9 lutego 2018 grupa 7 nauczycieli ZS w Sosnowcu ZDZ w Katowicach przebywała w Toskanii. Celem wyjazdu był udział w szkoleniu na temat ICT i job shadowing w ramach projektu PO WER :” Szkolenie i rozwój drogą do sukcesu”.

Celem głównym projektu jest podniesienie jakości pracy szkoły w zakresie kreowania profilu absolwenta przez podniesienie kwalifikacji kadry, tj.

- poszerzenie wiedzy i zdobycie nowych umiejętności oraz kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie psychologii i wspierania ucznia zagrożonego przedwczesnym przerwaniem nauki

- doskonalenie posługiwania się nowymi technologiami informatycznymi i wykorzystanie ich w praktyce

- udoskonalenie znajomości języków obcych w tym wykorzystanie języka obcego w praktyce, w szczególności w sytuacjach stricte zawodowych

- umiejętność pracy w zespole międzynarodowym

- zwiększenie poczucia pewności siebie przez pracę w środowisku międzynarodowym, przełamywanie bariery językowej oraz różnic kulturowych, radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych.

- poznanie kultury innego kraju

Nasz pobyt we Włoszech został zorganizowany przez 2 szkoły techniczne z Viareggio I.I.S Marconi o profilu gastronomicznym oraz I.I.S Galilei-Artiglio o profilu mechanicznym. Nauczyciele zaangażowani w organizację naszego pobytu zapewnili nas o gotowości do dalszej współpracy, co przekłada się na przygotowanie projektu strategicznego Erasmus+ w konkursie wniosków 2018.

 

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją dotyczącą pobytu oraz prezentacją dotyczącą wykorzystania ICT.

 

Pliki do pobrania