Wyjazd uczniów do Włoch 2018/2019

Staż we Włoszech dla uczniów Zespołu Szkół w Sosnowcu ZDZ w Katowicach

16 osobowa grupa uczniów Zespołu Szkół w Sosnowcu ZDZ w Katowicach, która przeszła pomyślnie selekcję rekrutacji i przygotowania wyjechała na staż w ramach projektu „Moja droga do sukcesu 2", który uzyskał dofinansowanie z Programu PO WER. Są to kolejni uczniowie Zespołu Szkół, którzy biorą udział w międzynarodowych projektach. W dniach od 6 do 17 maja przebywali na stażu zawodowym we włoskiej miejscowości Viareggio, gdzie uczestniczyli w zajęciach zawodowych na warsztatach szkolnych włoskiej szkoły gastronomicznej, I.S.I. G. Marconi. Uczniowie przed wyjazdem uczestniczyli w zajęciach z języka angielskiego i włoskiego oraz brali udział w spotkaniach z psychologiem przygotowujące ich do stażu i obcowania z inną kulturą.

Udział w projekcie jest całkowicie nieodpłatny dla uczniów i przynosi wiele korzyści:

- Zdobycie konkurencyjnej pozycji na europejskim i polskim rynku pracy

- Poznanie w praktyce europejskich standardów w swoim zawodzie

- Doskonalenie znajomości języków obcych

- Nauka działania w międzynarodowym zespole

- Doskonalenie umiejętności kulinarnych

- Kształtowanie przedsiębiorczego podejścia do pracy

- Poznanie kultury i obyczajów innych krajów europejskich.

 

REKRUTACJA