Zasady rekrutacji


ZAPRASZAMY DO NAS!!!

 

ZAPISZ SIĘ

 

DO SZKÓŁ MŁODZIEŻOWYCH

 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej (do gimnazjum), świadectwo ukończenia gimnazjum (do zasadniczej szkoły zawodowej)
 • zaświadczenie o wynikach sprawdzianu kl. VI (do gimnazjum) lub egzaminu gimnazjalnego (do zasadniczej szkoły zawodowej)
 • podanie o przyjęcie do szkoły
 • opinia z Poradnii Psychologiczno-Pedagogicznej z wyraźnym wskazaniem, że uczeń nie rokuje ukończenia gimnazjum publicznego (do gimnazjum)
 • zaświadczenie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu (dla zasadniczej szkoły zawodowej)
 • wpłacenie wpisowego (zasadnicza szkoła zawodowa)

 

do technikum

 • świadectwo ukończenia gimnazjum i zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub świadectwo ukończenia 8-klasowej szkoły podstawowej
 • podanie o przyjęcie do szkoły
 • wpłacenie wpisowego

 


DO SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH

 

do szkół policealnych

 • świadectwo ukończenia szkoły średniej
 • podanie o przyjęcie do szkoły
 • zaświadczenie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu
 • wpłacenie wpisowego