Zasady rekrutacji


ZAPRASZAMY DO NAS!!!

 

ZAPISZ SIĘ

 

DO SZKÓŁ MŁODZIEŻOWYCH

 

do branżowej szkoły I stopnia, technikum i liceum ogólnokształcącego z oddziałami dwujęzycznymi

  • świadectwo ukończenia 8-klasowej szkoły podstawowej i zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty
  • podanie o przyjęcie do szkoły
  • zaświadczenie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu (dotyczy branżowej szkoły I stopnia oraz technikum)
  • wpłacenie wpisowego

 


DO SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH

 

do branżowej szkoły II stopnia

  • świadectwo ukończenia branżowej szkoły I stopnia
  • podanie o przyjęcie do szkoły
  • zaświadczenie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu
  • wpłacenie wpisowego

 

 

Pliki do pobrania