Technikum

Technikum o charakterze informatycznym działa w naszym Zespole Szkół z sukcesem od roku szkolnego 2017/2018.

Technikum jest szkołą szczebla średniego o profilu technicznym. Ukończenie technikum umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz uzyskanie świadectwa maturalnego po zdaniu egzaminu maturalnego.

Nauka w technikum trwa 5 lat.

Uczeń technikum poszerza wiedzę zdobytą na wsześniejszych etapach nauki z przedmiotów ogólnokształcących a także rozwija wiedzę i umiejętności na zajęciach związanych z wybranym przez siebie kierunkiem kształcenia.

Podczas całego cyklu kształcenia uczeń odbywa dwukrotnie 4-tygodniową praktykę zawodową.

 

Oferujemy naukę na kierunkach:

Technik informatyk z innowacją e-sport'ową

Technik programista (NOWOŚĆ)

Technik reklamy (NOWOŚĆ)