Branżowa Szkoła II Stopnia

Branżowa Szkoła II Stopnia rusza już od września 2020r.

 

Branżowa Szkoła II Stopnia w Sosnowcu skierowana jest do absolwentów Branżowych Szkół I Stopnia, którzy chcą zdobyć wykształcenie na poziomie technika z możliwością przystąpienia do matury a po zdaniu egzaminu dojrzałości nawet kontynuacji kształcenia na studiach wyższych.

Kształcenie w Branżowej Szkole II Stopnia odbywa się w zawodach, które posiadają kwalifikację wspólną z zawodem nauczanym w Branżowej Szkole I Stopnia.

 

Proponujemy kształcenie na kierunkach:

- technik pojazdów samochodowych

- technik handlowiec

- technik żywienia i usług gastronomiczynych

- technik usług fryzjerskich