Francja 2014/2015 - nauczyciele


W dniach 13-17 lipca 2015 r. osiemnastu, zrekrutowanych w marcu br., nauczycieli Zespołu Szkoł w Sosnowcu Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach brało udział w kursie e-learningowym zorganizowanym w ramach projektu "Mobilność nauczycieli i nabycie nowych umiejętności szansą na rozwój szkoły". Kurs odbywał się w stolicy Francji w szkole l'Ecole ELFE. Przez pięć dni nauczyciele zdobyli wiedzę na temat zdalnego nauczania i platformy Moodle, dzięki czemu znacząco wzbogacili swój warsztat pracy co pozwoli im uatrakcyjnić prowadzone przez nich zajęcia.

Wyjazd do Paryża wiązał się również ze zwiedzaniem najważniejszych punktów "serca" Francji. Członkowie grona pedagogicznego swój "tour de Paris" rozpoczęli oczywiście od wjazdu na mierzącą 324 m. wysokości Wieżę Eiffla, z której podziwiali panoramę miasta. Nie ominęli także sześć razy niższego Łuku Triumfalnego, z którego widok na Paryż był równie zachwycający. Poza tymi symbolami Paryża nauczyciele zwiedzili także obiekty sakralne takie jak: słynną Katedrę Notre Dame oraz położoną na wzgórzu Montmartre Bazylikę Sacre-Coeur. Będąc w stolicy Francji nie można ominąć miejsc wręcz "kipiących" historią dlatego też kadra odwiedziła Wersal, będący siedzibą francuskich królów oraz jedno z najsłynnieszych światowych muzeów, czyli Luwr. Podczas swojego pobytu nauczyciele nie zapomnieli o swoich polskich korzeniach odwiedzając Ambasadę Rzeczpospolitej Polskiej w Paryżu. 14 lipca to we Francji święto narodowe, którego zwieńczeniem był prawie godzinny pokaz sztucznych ogni wystrzeliwanych z Wieży Eiffla, którego byli świadkami.

Po bardzo intensywnym tygodniu nauczyciele wrócili do kraju bogatsi o nowe umiejętności oraz doświadczenia.

 

                                                                  

 

Raport z ewaluacji projektu

ERASMUS+ nr 2014-1-PL01-KA101-001328

„Mobilność nauczycieli i nabycie nowych umiejętności szansą na rozwój szkoły”

 

W ramach projektu ERASMUS +, którego uczestnikami było 18 pracowników Zespołu Szkół w Sosnowcu Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach, odbyły się zajęcia językowe a następnie zagraniczne szkolenie nt. nauczania e-learningowego.

W ramach ewaluacji zostały przeprowadzone trzy ankiety:

 1.       Ankieta ewaluacyjna badająca oczekiwania uczestników przed wyjazdem na wymianę
 2.       Ankieta ewaluacyjna badająca opinię na temat zajęć językowych
 3.       Ankieta ewaluacyjna końcowa

 

Ewaluacja wstępna

Ankieta ewaluacyjna badająca oczekiwania uczestników przed wyjazdem na wymianę składała się z pięciu pytań, oto wyniki ilościowe i jakościowe analizy ankiety:

 1.       Na pytanie pierwsze: ” Czy udostępnione do tej pory informacje o planowanym projekcie są wystarczające?” w sześciostopniowej skali ankietowani 6 razy ocenili na  poziomie 5 oraz 12 razy na  poziomie 6. Średni wynik wyniósł 5,7. Świadczy to o dobrze przeprowadzonej akcji informacyjnej wśród uczestników.
 2.       Na pytanie drugie: „Czy miejsce – kraj docelowy wymiany jest zgodny z Pani/Pana oczekiwaniami?” w sześciostopniowej skali ankietowani 3 razy ocenili na poziomie 5 oraz 15 razy na poziomie 6. Średni wynik wyniósł 5,8. Wynika z tego, iż uczestnicy są usatysfakcjonowani wyborem kraju wymiany.
 3.       Na pytanie trzecie: „Czy może Pani/Pan określić przydatność tematu wymiany w Pani/Pana pracy zawodowej?” w sześciostopniowej skali ankietowani 5 razy ocenili na poziomie 5 oraz 13 razy na poziomie 6. Średni wynik wyniósł 5,7. Świadczy to o słuszności i celowości realizacji projektu oraz o świadomości uczestników do potrzeby rozwoju zawodowego.
 4.       Na pytanie czwarte: „Czy zaplanowany czas trwania wizyty jest wystarczający?” w sześciostopniowej skali ankietowani 1 raz ocenili na poziomie 4, 9 razy ocenili na poziomie 5 oraz 8 razy ocenili na poziomie 6. Średni wynik wyniósł 5,4 Wynika z tego, że uczestnicy są zadowoleni z długości wizyty w kraju partnerskim.
 5.       Na pytanie piąte: „Proszę zaznaczyć, które z poniższych zagadnień, będących tematem wymiany z partnerem francuskim najbardziej Panią/Pana interesuje w kontekście przydatności w pracy zawodowej
 6.        e-learning jako uzupełnienie tradycyjnego procesu nauczania wspomaganego komputerowo
 7.       e-learning jako nowoczesny sposób nauczania w szerszym zakresie
 8.        poznanie możliwości udostępniania np. scenariuszy lekcji, arkuszy ćwiczeniowych, czy interaktywnych ćwiczeń w celu szkolenia i zapewniania stałego wsparcia technicznego zarówno dla uczniów jak i nauczycieli
 9.       poznanie nowych metod i technologii w opracowaniu graficznym zajęć
 10.        poznanie efektów kształcenia wynikającego z tego typu nauczania

Ankietowani spośród podanych odpowiedzi najczęściej, bo aż 13 razy zaznaczyli odpowiedź „a”, następnie 11 razy odpowiedź „b”, 9 razy odpowiedź „c”, 7 razy odpowiedź „d” oraz 6 razy odpowiedź „d”.

Na końcu uczestnicy mieli możliwość wyrażenia swoich uwag w formie pisemnej jednak w tej części ankiety nie uzyskano ani jednej odpowiedzi.

Wnioskować można, iż uczestnicy projektu świadomi są ze zmian sposobów nauczania, potrzebie rozwijania swojego warsztatu pracy oraz możliwościach jakie niesie e-learning

Ewaluacja zajęć językowych

Ankieta ewaluacyjna badająca opinię na temat zajęć językowych składała się z sześciu pytań, oto wyniki ilościowe i jakościowe analizy ankiety:

 1.       Na pytanie pierwsze: „Jak ocenia Pan/i przygotowanie zajęć?” w sześciostopniowej skali ankietowani 8 razy ocenili na poziomie 5 oraz 10 razy na poziomie 6. Średni wynik wyniósł 5,6. Świadczy to o bardzo dobrym przygotowaniu lektora do zajęć z uczestnikami projektu.
 2.       Na pytanie drugie: „Jak ocenia Pan/i sposób prowadzenia zajęć?” w sześciostopniowej skali ankietowani 10 razy ocenili na poziomie 5 oraz 8 razy na poziomie 6. Średni wynik wyniósł 5,4. W pytaniu tym uczestnicy mieli również możliwość wyrażenia swoich uwag w formie pisemnej jednak nie uzyskano w tej części żadnej odpowiedzi.
  Wynika z tego, iż lektor potrafił dostosować sposób prowadzenia zajęć do potrzeb i upodobań uczestników.
 3.       Na pytanie trzecie: „Jak ocenia Pan/i czas trwania szkolenia?”
 4.        Trwały za krótko
 5.       Trwały odpowiednio długo
 6.        Trwały za długo

Wszyscy ankietowani spośród podanych odpowiedzi zaznaczyli odpowiedź „b”. Oznacza to, iż długość zajęć oraz ich ilość była odpowiednia by zrealizować przewidziany materiał.

 1.       Na pytanie czwarte: „Jak ocenia Pan/i jakość materiałów otrzymanych podczas kursu?” w sześciostopniowej skali ankietowani 12 razy ocenili na poziomie 5 oraz 6 razy na poziomie 6. Średni wynik wyniósł 5,3. W pytaniu tym uczestnicy mieli również możliwość wyrażenia swoich uwag w formie pisemnej jednak nie uzyskano w tej części żadnej odpowiedzi. Świadczy to o zadowoleniu z poziomu otrzymanych materiałów.
 2.       Na pytanie piąte: „Czy Twoim zdaniem tematy poruszane na zajęciach były ciekawe i interesujące
 3.        Tak
 4.       Czasami
 5.        Nie – wolałbym inne: proszę napisać jakie np.: ………………….……..”

Wszyscy ankietowani spośród podanych odpowiedzi zaznaczyli odpowiedź „a”. Wynika z tego, iż w odczuciach uczestników zajęcia były ciekawe a program kursu interesujący.

 1.       Na pytanie szóste: „Która forma zajęć najbardziej Ci odpowiada – zaznacz wybrane odpowiedzi:
 2.        czytanie tekstów i rozmowa na dany temat
 3.       słuchanie rozmów/dialogów z zakresu życia codziennego
 4.        praca ze słownictwem (ćwiczenia leksykalne)
 5.       samodzielne przygotowanie tekstów”

Ankietowani spośród podanych odpowiedzi najczęściej, bo aż 13 razy zaznaczyli odpowiedź „a”, następnie 8 razy odpowiedź „b” oraz 1 raz odpowiedź „c”. Nie została zaznaczona odpowiedź „d”. Z odpowiedzi wywnioskować można, iż większa część grupy preferuje prace z tekstem i dyskusje tematyczne.

 

Ewaluacja końcowa

Ankieta ewaluacyjna końcowa składała się z ośmiu pytań, oto wyniki ilościowe i jakościowe analizy ankiety:

 1.       Na pytanie pierwsze „Jak oceniasz organizację projektu?” w sześciostopniowej skali ankietowani 3 razy ocenili na poziomie 5 oraz 15 razy na poziomie 6. Średni wynik wyniósł 5,8.  Świadczy to o tym, że uczestnicy byli zadowoleni z organizacji projektu, zatem ich oczekiwania zostały spełnione na bardzo wysokim poziomie. Oznacza to, iż realizacja projektu przebiegła rzetelnie i zgodnie z przyjętymi założeniami.
 2.       Na pytanie drugie: „Jak oceniasz przydatność uzyskanej wiedzy?” w sześciostopniowej skali ankietowani 6 razy ocenili na poziomie 5 oraz 12 razy na poziomie 6. Średni wynik wyniósł 5,7. Wnioskować można, iż uczestnicy są w pełni świadomi o potrzebie rozwoju zawodowego i poszerzania swoich umiejętności o nowe techniki nauczania.
 3.       Na pytanie trzecie: „W jakim stopniu prowadzone zajęcia zainteresowały Cię?” w sześciostopniowej skali ankietowani 5 razy ocenili na poziomie 5 oraz 13 razy na poziomie 6. Średni wynik wyniósł 5,7. Świadczy to o trafności i zgodności programu kursu z zainteresowaniami słuchaczy.
 4.       Na pytanie czwarte: „Jak oceniasz swoje zaangażowanie w uczestnictwie w projekcie?” w sześciostopniowej skali ankietowani 8 razy ocenili na poziomie 5 oraz 10 razy na poziomie 6. Średni wynik wyniósł 5,6. Świadczy to o świadomości o potrzebie zaangażowania się uczestników projektu w zadania im powierzone.
 5.       Na pytanie piąte: „W jakim stopniu zostały uwzględnione Twoje oczekiwania?” w sześciostopniowej skali ankietowani 8 razy ocenili na poziomie 5 oraz 10 razy na poziomie 6. Średni wynik wyniósł 5,6. Świadczy to o wysokim spełnieniu oczekiwań  uczestników.
 6.       Na pytanie szóste: „Jak oceniasz organizację wyjazdu?” w sześciostopniowej skali ankietowani 5 razy ocenili na poziomie 5 oraz 13 razy na poziomie 6. Średni wynik wyniósł 5,7. Świadczy to o bardzo wysokim stopniu zadowolenia uczestników z aspektu organizacyjnego wyjazdu.
 7.       Na pytanie siódme, otwarte: „Czy uważasz, że warto było zorganizować taki projekt? (dlaczego)” uzyskano następujące odpowiedzi: Tak, ponieważ…
 8.        uzyskałam/-em nową wiedzę. Odpowiedziano 16 razy,
 9.       uzyskałam/-em nowe doświadczenia. Odpowiedziano 3 razy,
 10.         poznałam/-em nową narodowość. Odpowiedziano 2 razy,
 11.       uzyskałam/-em nowe umiejętności. Odpowiedziano 7 razy,
 12.        poznałam/-em nowych ludzi. Odpowiedziano 3 razy,
 13.        wzbogaciłam/-em warsztat pracy. Odpowiedziano 3 razy.

Wszyscy uczestnicy jednogłośnie stwierdzili, że warto było zorganizować projekt. Najczęstszym uzasadnieniem było uzyskanie przez nich nowej, niezbędnej w naszych czasach wiedzy na temat e-learningu, możliwości zdobycia nowego doświadczenia oraz nowych umiejętności. Istotnym aspektem było również poznanie nowych narodowości i nawiązanie nowych znajomości.

 1.       Na pytanie ósme, otwarte: „Inne uwagi na temat projektu oraz propozycje na przyszłość” jedna osoba ankietowana udzieliła odpowiedzi: „dalej realizować tego typu wyjazdy”. Świadczy to o potrzebie realizacji tego typu projektów w celu podnoszenia kwalifikacji, nabywania nowej wiedzy, umiejętności i doświadczeń przez uczestników.

 

 

Pliki do pobrania