Partnerzy Szkoły

Niżej wymienieni Partnerzy szkoły to w większości firmy o charakterze usługowym. Współpracujemy przede wszystkim w zakresie przygotowania praktycznego naszych uczniów, którzy u naszych Partnerów odbywają praktyki zawodowe i są w nich zatrudniani jako młodociani pracownicy, co jest korzystne zarówno dla naszych uczniów jak również dla każdej z firm z którymi utrzymujemy współpracę.

 

Dla naszych przyszłych kucharzy oferujemy praktyki w firmach:

 

Mechanicy zdobywają praktykę w firmach:

  • Firma Usługowo-Handlowa "Wałczyk"

 

 

 

 

 

 

 

W zawodzie sprzedawca uczniowie odbywają praktykę w firmach:

  • Elkana- sklepy odzieżowe
  • Firma Handlowo- Produkcyjna "G&G"- sklepy wielobranżowe

 

Nauczyciele oraz uczniowie Technikum o kierunku Informatyk współpracuje z:

 

Jednym z naszych najstarszych współpracowników jest Cech Rzemiosł Różnych, Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Sosnowcu. Skierowane jest to również dla uczniów, którzy chcą kontynuować pracę w zawodzie po odbytej praktyce dzięki nauce w naszej szkole i współpracy z Cechem.